Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat bezittingen gehad; maar alleen een paar kleine eilanden en de kolonie Suriname, die nu aan ons land behooren, zijn er van overgebleven.

Aan 't hoofd van de oorlogsschepen der Compagnie stond in Frederik Hendriks tijd de bekende Piet Hein. Van dezen hebben de Spanjaarden veel te lijden gehad. Een Spaansche oorlogsvloot werd door hem in de nabijheid van Amerika verslagen en een Spaansche zilvervloot veroverd. Dat laatste gebeurde in 1628. Om deze gebeurtenissen te begrijpen, moet je er aan denken, dat Columbus in 1492 met Spaansche schepen Amerika ontdekte, dat de Spanjaarden groote stukken van dat werelddeel hadden veroverd en dat zij ieder jaar tal van schepen, met schatten geladen, naar Spanje zonden.

Nog veel belangrijker dan de overwinningen van Piet Hein was de slag bij Duins in 1639. Daarover heb je in een ander boekje al een les gelezen. De koning van Spanje rustte voor de tweede maal een groote en sterke vloot uit. Daarmede wilde hij een leger naar ZuidNederland overbrengen, om ons land krachtiger te kunnen bestrijden. Maar

„Van al deze schepen, hoe groot en hoe sterk, — In Nederland kwam er geen een."

De vloot werd door Marten Harpertszoon Tromp totaal verslagen en daarmee was de macht van Spanje weer belangrijk minder geworden.

Geen wonder dus, dat op 't laatst de Spanjaarden graag vrede wilden sluiten. Reeds in 1645 kwamen eenige voorname heeren uit ons land en uit Spanje in de Duitsche stad Munster samen, om er over te spreken. Men kwam evenwel niet zoo gauw klaar; er verliepen nog drie jaar over. Toen echter, in 1648, werd de vrede gesloten. De koning

Sluiten