Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Spanje verklaarde, dat de Zeven Provinciën een vrij en onafhankelijk land zouden zijn en dat ze al het veroverde in Brabant, Limburg en Vlaanderen en ook in Indië mochten behouden. Je begrijpt .wel, dat deze Spaansche koning niet meer Filips II was, dien men had afgezworen. Filips was in 1598 overleden en het was zijn kleinzoon, die nu over Spanje regeerde.

De langdurige oorlog was dus geëindigd. De Nederlanders hadden hun doel bereikt; ze waren vrij. Geen wonder, dat er blijdschap heerschte in het land.

In den oorlog had men steeds Moedig pal gestaan.

Nu het vree was, hief men blij Dank- en feestlied aan.

Hoe machtig en bloeiend het nieuwe rijk was, zullen we in de volgende lessen bespreken.

opgave. Maak een opstel over den oorlog na 't Bestand. Vertel daarbij:

a. wanneer Maurits stierf en wie hem opvolgde;

b. re at je weet van Frederik Hendrik;

c. wat in Frederik Hendriks tijd op zee voorviel:

d. iets van den vrede van Munster.

Ter herhaling en om van buiten te leeren.

In 1595 deden Houtman en De Keizer de eerste reis naar Oost-Indië.

In 1602 werd de Oostindische Compagnie opgericht.

In 1619 stichtte Jan Pietersz. Koen de stad Batavia op het eiland Java.

In 1600 versloeg Maurits een Spaansch leger bij Nieuwpoort. In 1607 versloeg Heemskerk een Spaansche vloot bij Gibraltar. In 1609 werd het Twaalfjarig Bestand gesloten. Tijdens het Bestand ontstonden er godsdiensttwisten in ons land.

Sluiten