Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

w&cigde. Gelukkig duurde de oorlog m&cir twee jaar, in 1654 werd de vrede gesloten.

Reeds elf jaar later echter, in 1665, begon de Tweede Engelsche oorlog. In dezen krijg waren de gevechten nog heviger dan in den eersten; maar de Nederlandsche

vloot was nu grooter en sterker dan toen. De Witt had er voor gezorgd, dat er tal van groote schepen waren gebouwd en dat deze met zware kanonnen

waren bewapend. In sommige gevechten was de vloot nu meer dan 100 schepen sterk en de

grootste daarvan hadden van 60 tot 80 kanonnen aan boord. Aan 't hoofd er van [stond |in dezen oorlog de be-

Hollandsch oorlogsschip der 17e eeuw. kwame en dappere admiraal Michiel Adriaanszoon de Ruyter. In 1666 behaalde hij in den Vierdaagschen Zeeslag een groote overwinning op de Engelschen. Het volgende jaar zeilde hij met zijn vloot de Theems op, naderde de Engelsche hoofdstad Londen en verbrandde en

Sluiten