Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Willem II tot stadhouder. Deze jonge prins, Willem III, was in hetzelfde jaar geboren, dat zijn vader overleed en dus nu ... . jaar oud. Van hem verwachtte het volk redding in den nood. Jammer, dat door zijn verheffing de woede tegen De Witt niet bekoelde. Eenigen tijd later werd deze met zijn broer in Den Haag vermoord. Dat alles gebeurde in 1672.

Je weet, hoe de oorlog is afgeloopen. De bekwaamheid en dapperheid van Willem III hebben de Republiek gered. Reeds in November 1673 moesten de Franschen het land verlaten, daar het onzen stadhouder gelukt was, de Duitsche stad Bonn te veroveren, waar de vijanden hun krijgsvoorraad en levensmiddelen hadden opgeslagen. In de bevrijde gewesten Gelderland, Utrecht en Overijsel werd de Prins van Oranje nu ook tot stadhouder benoemd. Het ergste was thans voorbij. Reeds het volgende jaar, dus in 1674, kwam er vrede met Engeland, Munster en Keulen.

De oorlog met Frankrijk duurde nog vier jaar. De strijd werd gevoerd in Zuid-Nederland. Daar vocht Willem III tegen de Fransche legers.

Jammer, dat dit laatste gedeelte van den oorlog aan De Ruyter het leven kostte. In 1676 sneuvelde hij in een gevecht tegen de Fransche vloot op de Middellandsche Zee. Zijn dood was een slag voor ons land. In het begin van den oorlog had hij weer getoond, hoe bekwaam en dapper hij was. Driemaal had hij een overwinning behaald op de vereenigde vloten van Engeland en Frankrijk.

In 1678 werd de vrede met Frankrijk gesloten. Lodewijk XIV had zijn doel niet bereikt; ons land was behouden gebleven. Dien gunstigen afloop had men voor een groot deel te danken aan Willem III. Deze was nu de voornaamste en machtigste persoon in ons land. De Staten

Sluiten