Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de Patriotten, die in 1787 naar Frankrijk waren gevlucht, verklaarde de regeering van dat land ons den oorlog. Eigenlijk niet aan ons volk, maar aan stadhouder Willem V, die verdreven moest worden.

In den winter van 1794 op '95 trokken Fransche troepen, vergezeld van de' vroeger gevluchte Patriotten, ons land binnen. Even na hun komst verliet Prins Willem V het vaderland en begaf zich met zijn gezin naar Engeland.

Met blijdschap werden de Franschen door een groot deel van het volk ontvangen. Nu zouden betere tijden aanbreken, nu zou er „Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap" onder de menschen komen.

Groote verandering kwam er zeker. In plaats van de oude vroedschappen, Staten der gewesten en Staten-Generaal, werden door het volk nieuwe besturen gekozen. Het land kreeg ook een anderen naam; het heette niet meer Republiek der Vereenigde Nederlanden, maar Bataafsche Republiek. De nieuwe republiek was ontstaan met de hulp der Franschen; onze voorouders waren nu vrienden en bondgenooten van dat volk. Ze moesten die hulp en die vriendschap nog al duur betalen; f100 000 000, de afstand van Venloo, Maastricht en Zeeuwsch-Ylaanderen en het onderhoud van 25 000 man Fransche troepen was nl. geen kleinigheid.

In de nieuwe republiek was heel veel anders dan in de oude, maar ook heel wat beter. In de steden had men hu geen regeering van enkele machtige familiën meer, in de Staten-Generaal geen gekibbel tusschen de afgevaardigden der verschillende gewesten. Het land was nu één geheel; alle burgers hadden gelijke rechten. De gilden waren opgeheven, het gebruik van de pijnbanken bij het verhoor van beschuldigden was verboden.

9

Sluiten