Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER VAN DE BOEKEN VAN HET NIEUWE TESTAMEMT.

Geschiedkundige boeken;

De Evangeliën van Mattlieiis, Markus, Lukas en Johannes en de Handelingen der Apostelen.

Brieven:

De brieven van Paulus: 1 aan de Romeinen, 2 aan de Corinthen, 1 aan de Galaten, 1 aan de Efezen, 1 aan de Filippensen, 1 aan de Colossensen, 2 aan de Thessalonicensen, 2 aan Timotheüs, 1 aan Titus, 1 aan Filémon, 1 aan de Hebreen.

De algemeene zendbrieven: 1 van Jakobus, 2 van Petrus, 3 van Johannes, 1 van Judas.

Profetisch boek: De Openbaring van Johannes.

^uiiivN bibliotheek)

LEIDEN/

Sluiten