Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat deze voorspelling in hem vervuld was. Aanvankelijk luisterde men goed en men verwonderde zich over de aangename wijze, waarop Jezus sprak. Maar, toen hij zeide, dat hij de wonderen, welke hij te Kapernaum had gedaan, te Nazareth niet zou herhalen, omdat het geloof in hem ontbrak, werden zij toornig. En opstaande wierpen zij hem uit buiten de stad en wilden hem afwerpen van den berg, op welken Nazareth was gebouwd. Maar hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg zonder dat iemand Hem leed deed.

En hij vertrok naar Kapernaum en leerde in de Synagoge en zij versloegen zich over zijne leer, want zijn woord was met macht.

Wie kwam te Kana tot Jezus en wat begeerde hij ?

Wat zeide Jezus tot hem en is het ook zoo geschied?

Waar ondervond de Heere groote vijandschap?

Waarover preekte Jezus?

Waarom werd men toornig op den Heiland P

Wat wilde men Jezus doen?

Geschiedde den Heere ook leed?

Tekst: Lukas 4: 18, 19.

Leeren: Psalm 145:6; Gezang 189:4.

Les 9. Jezus' verblijf in Galilea.

Lukas 5 : 1—28.

Het gerucht van den Heiland verbreidde zich ver buiten Kapernaum en zeer velen kwamen om hem te hooren. Zoo moest hij zelfs eens in eene schuit gaan om aan het gedrang

Sluiten