Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgaven van KEMINK & ZOON, (over den Dom) Utrecht.

BIJBELSCHE GESCHIEDENIS, (met een Yoorrede van Ds. S. Ulfers), ten dienste van Catechisatiën, Scholen en Huisgezinnen.

Ie Stukje Het 0. Testament (142 blz. 8vo.) a /"O.30.

2e Stukje Het N. Testament (106 blz. 8vo.)a ƒ0.25.

Uit de Voorrede:

Voor mij bestaat er daarom op het oogenblik maar één geschikt leerboek meer; en dat is het nevensgaande. Ik twijfel niet, of collega's, die het zullen willen gebruiken op dezelfde wijze, zullen zich over dezelfde uitkomsten kunnen verheugen.

Dat dit leerboek bovendien bijna, of ik mag wel zeggen geheel de eigen woorden des Bijbels teruggeeft, is iets, dat het resultaat aanmerkelijk verhoogt. De leerlingen zijn er door aan den Bijbelstijl geheel gewend geworden.

Gratis voor de gebruikers van bovengenoemde Bijbelsche Geschiedenis, zijn verschenen:

YRAGEN behoorende bij deze Bijbelsche Geschiedenis.

Uit de Voorrede dezer Vragen:

Deze vragen zijn opgesteld voor de gebruikers der Bijbelsche Geschiedenis ten dienste van Catechisatiën, Scholen en Huisgezinnen, met een voorrede van Ds. S. Ulfers, Pred. te Rotterdam.

Zij kunnen voor mondelinge of schriftelijke herhaling der geleerde lessen goede diensten bewijzen. Immers de vragen dwingen de leerlingen de les met opmerkzaamheid te lezen.

Aan de hand van dit vraagboekje kunnen zoowel leeraar als leerlingen zich zelf overtuigen de les behoorlijk geleerd is.

Present-exempl. worden op aanvrage gaarne toegezonden.

Sluiten