Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I X H O U D.

Blz.

Inleiding v

Namenregister 1

Tabel 1. Verbeterde opgave van het aantal kiezers voor de Tweede Kamer der Staten-Gen er aal en de Provinciale Staten in de kiesdistricten aanwezig en, voor zooveel noodig, verbetering der verhoud ingscijfers.

A. Tweede Kamer der Sta ten-Generaal. . 6

B. Provinciale Staten 8

Tabel 2. Verkiezing van leden voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal en vervolg der periodieke verkiezingen van leden voor de Provinciale Staten, sedert 23 Juli 1901.

A. Absolute getallen 12

B. Verhoudingsgetallen 16

Errata 20