Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TABEL 1.

VERBETERDE OPGAVE

van. liet aantal kiezers

VOOR DE

Tweede Kamer der Staten-Generaal en Provinciale Staten

in de kiesdistricten aanwezig en, voor zooveel noodig, verbetering der verhoudingscijfers.

A.- Tweede Kamer der Staten-Generaal. 33. Provinciale Staten.

Met betrekking tot de in deze Tabel genoemde kiesdistricten treedt liet kiezerscijfer in de plaats van dat, hetwelk in het Eerste gedeelte van de verkiezingsstatistiek 1901 vermeld wordt, welke cijfers door de Burgemeesters van de hoofdplaatsen der kiesdistricten foutief waren opgegeven. Alleen dan zijn in deze Tabel ook verhoudingscijfers opgenomen, indien wijziging m de absolute getallen ook leidde tot wijziging in de percentageberekening. De getallen, voor de kiesdistricten geplaatst, hebben betrekking op de volgorde in het Eerste Gedeelte in acht genomen.