Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADZIJDEN.

ALPHABETISCHE INDEX.

Deel I. Deel II.

hama bërëng. la^o" —

hama beureura. «' «9101 -

hama bodas. 62,101. _

hama gloentoeng •

hama koengkang.

hama lëmbing. tm'in? hama lijeur

hama lolodok. 63 .

hama lolompong. ^2.

hama palapas.

hama tjatjing. _

hama torotol

hama wedang. I32

hampas. . „ '

hampëlas. ~~ '

handelsgewassen. _ °9.

handjëli Cook gesehr. hadjëli). 87, 98,11b.

handjoewang. 21 • gg'

hanggasa ~~ 71

hapa. —

harendong. 14 •

harikoekoen

harajhaj. 49- ~

harimoemoe J

ÊaS. f. Z' 10°' =

103,108. —

hawara (pare). 82. —

hawoe ~~

hebos. 62.

heutjak. ®5.

heerendiensten. 70. ~

heulang. -

heuleuran. IU* •

heurap. ~ '

hideung. 11, 13 —

Hydrocotyle. '

hileud (hama). — J*'

hingkik. - «8.

hiris. —

hoeloewotan. 10 •

hoema. Q

16, 85, 89, 90. 78.

hoemabouw. 85, e v*

hoemapadi. 18; 87, 93.

Sluiten