Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Niet minder dan zeven jaren zijn verloopen sinds het verschijnen van het Eerste Deel van dit werk. Veelheid van werkzaamheden was oorzaak, dat de bewerking van dit Tweede Deel telkens en telkens vertraging ondervond en het manuscript voor zaken van meer spoedeischenden aard moest blijven liggen. Eerst in den loop van dit jaar vond ik nu en dan gelegenheid het (e voltooien.

De vraag is een oogenblik bij mij gerezen, of het niet wenschelijk ware geweest, bij deze gelegenheid van het Eerste Deel een tweede uitgave het licht te doen zien en beide tot één geheel te vereenigen. Het is mij bij'onderzoek echter gebleken, dat aan het Eerste Deel zóó weinig valt te herzien, dat met eenige aanteekeningen daarop kan worden volstaan. Deze gaan in dit Tweede Deel vooraf.

Buitenzorg, December 1908.

J. C. Koningsberger.

Sluiten