Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en slechts uit speelschheid, in gevangenschap misschien ook uit verveling, nu en dan insecten te verorberen. Naar aanleiding toch eener, over deze zaak gevoerde gedachtenwisseling zond de Heer Bartels mij onderstaand lijstje, waarin de aard van het voedsel van 114 Baardvogels is aangegeven, tot de zes soorten van Java behoorend en in den loop der jaren verzameld. Door dit overzicht mag de zaak als uitgemaakt worden beschouwd."

Uit- Uit- Vruchten

Vogelsoort. sluitend sluitend en Nihil. Totaal,

vruchten, insecten, insecten.

Chotorhea corvina . . 22 1 i ] 25

Chotorhea javensis. .17 — 1 i 19

Cyanops armillaris. .18 — 1 _ 19

Cyanops lineata. . . 10 — 3 _ 13

Xantholaema australis 16 — — 2 18

Xantholaema rosea. .17 1 1 1 20

100 2 7 5 114

Geslacht Guculus (pag. 48).

Het aantal Guculus soorten, dat op Java voorkomt, is eigenlijk nog niet met zekerheid aan te geven. De geringe verschillen, die de soorten van dit geslacht onderling vertoonen, hunne schuwheid en de daardoor veroorzaakte moeielijkheid om een voldoend aantal goede exemplaren te krijgen, de veranderingen, die het vederkleed tijdens het leven dezer dieren ondergaat zijn altemaal zaken, die aan de oplossing der vraag groote bezwaren in den weg leggen.

Coccystes coromandus, L. (pag. 50).

Het is gebleken, dat deze soort zich niet alleen in hoogere bosschen ophoudt. Bartels nam haar waar in de strandboschjes bij Batavia, terwijl zij ook wel eens buiten het bosch schijnt te komen. Een levend exemplaar werd mij namelijk aangebracht uit de onmiddellijke omgeving van Buitenzorg.

Sluiten