Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vorige soort overeenkomt, is dadelijk hieraan te herkennen, dat kop, hals en krop pikzwart zijn, de overige deelen bruin in verschillende nuances.

De bondol's nestelen op dergelijke plaatsen als deglatik's, maar gebruiken bovendien niet zelden de verlaten nesten der straks te bespreken manjar's.

De laatste Muiiia-soorb, de minst fraaie, is de peking (mal., soend. en jav.), Munia nisoria, Temm. afgebeeld in Fig. 16.

Beschrijving (naar Vorderman). Kop, nek, mantel en bovenste vleugeldekveeren bruin, de veeren met lichtbruine schachtjes. Kin donkerbruin, achterrug grijsachtig bruin. Voorste rugveeren met donkere, fijne dwarsbandjes. Veeren van krop, borst en flanken donkerbruin met witte, harige eindzoompjes en twee achter elkander geplaatste, witte, ronde vlekken. Buikvederen vuilwit, met flauw roestkleurige tint. Onderste staartdekveeren witachtig, met donkere, overlangsche streepjes. Slagpennen bistrekleurig met sepiakleurige buitenranden Staartpennen umberkleurig Totale lengte 11,5 c.M.

Alle hier genoemde A/wwïa-soorten mogen zich voor een deel voeden met de zaden van willekeurige grassoorten en misschien ook van andere planten, waar zij de gelegenheid schoon zien, begeven zij zich paarsgewijze of in kleinere en grootere troepen naar de sawah's en kunnen daar soms deerlijk huishouden onder het te veld staand gewas. Niet alleen verdwijnt eene aanzienlijke hoeveelheid der rijpeDde of rijpe rijstkorrels in hun hongerige magen, maar door hun lichaamsgewicht knakken zij dikwijls de halmen of werpen die tegen den grond en in het water. Zij moeten daarom als beslist schadelijke vogels worden beschouwd en het is den inlanders niet euvel te duiden, dat zij ze in grooten getale vangen. Dit laatste heeft door middel van werpnetten plaats en wel des avonds, als de vogeltjes zich in- alang-alang of ander hoog gras ter ruste hebben begeven. In den regel wordt de jacht door een ruime vangst beloond, getuige het groote aantal, waarin de diertjes te koop worden aangeboden.

Ongeveer dezelfde levenswijze als de Munia's heeft Uroloncha leucogastroid.es, Hoesf. et Moore, de priet (mal. en jav.) of piiet (soend.) afgebeeld in Fig. 17,

Sluiten