Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zehntner doet dienaangaande in het bovengenoemde opstei uitvoerige mededeelingen en daar dit opstel geacht raag worden in handen te zijn van ieder, voor wie de bestrijding der Manjars in riettuinen kan voorkomen, meenen wij daarnaar te mogen verwijzen. Proeven met verschillende vergiften hebben nog niet tot het gewenschte resultaat geleid.

Behalve voor het suikerriet zijn, zooals uit het bovenstaande reeds hier en daar bleek, de Manjars ook schadelijk voor de paddi, op dezelfde wijze als de glatik's, de bondol's, de peking's enz. Ook na den oogst zijn zij in groote troepen op de droge rijstvelden te vinden, om de overgebleven paddikorrels op te zoeken en materiaal voor den nestbouw te balen. Wanneer zij namelijk niet in het suikerriet nestelen, vervaardigen zij hun nest aan het uiteinde van de bladeren van verschillende Palmsoorten, bij voorkeur aan die van den lontarpalm (Borassus flabelliformis, L.) en van Livistona-soorten. Men vergelijke ook Fig. 20.

Sluiten