Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft een tamelijk fraai vederkleed. Het gele voorhoofd gaat achterwaarts in den umberkleurigen bovenkop over, terwijl het geel zich boven de oogen voortzet „Bek zwart. Iris donkergrijs. De huid van de teugelstreek en om het oog is donker paarsachtig bruin en slechts spaarzaam door kleine, zwarte veertjes als bespikkeld. Bij de neusgaten begint een zwarte streep, die boven het oog langs de zijden van den kop naar achteren loopt, zich daar in het zwart van den nek verliest en met dezelfde kleur van de zijden van den hals ineensmelt. De wangen, de kin en het bovenste gedeelte van den hals zijn okergeel en slechts op enkele plaatsen door iets lichtere tinten onderbroken. Achter in den nek bevindt zich aan weerszijden een helder okergele vlek" (Vorderman).

De romp- en staartveeren zijn aschgrijs, op de bovendeelen met donkere dwarsbandjes; de vleugels zijn in den rusttoestand bruin, hier en daar met zwarte bandjes en spikkeltjes.

Hoewel in geenen deele zeldzaam en niet zelden ook in gevangen staat gehouden, behoort de poejoe gonggong toch door zijn levenswijze tot de vogelsoorten, die men in het wild slechts bij uitzondering te zien krijgt. Hij leeft zoowel in het eigenlijke bosch als in de ruigten en de met hoog gras bedekte velden en heuvels van ontwoude streken en houdt zich steeds in de onmiddellijke nabijheid van den grond op. Opgejaagd, vliegt hij slechts over een korten afstand, strijkt weder neer en verdwijnt dan dadelijk tusschen het gras of het lage hout.

Zijn vleesch is zeer smakelijk en herinnert eenigszins aan dat van den Europeeschen patrijs. Het voedsel bestaat uit zaden, wormen enz.

De tweede Arboricola-soort is veel zeldzamer en tot heden slechts in Oost-Java aangetroffen. Het is Arboricola orientalis1 Horsf., die zich door een veel eenvoudiger vederkleed van de vorige soort onderscheidt. De bovenkop is zwart, welke kleur zich als een smalle streep naar voren, tot den snavelrug, voortzet en aldaar begrensd wordt door wit, dat zich rondom de oogen en op kin en keel voortzet. Voor het overige is het vederkleed bruinachtig grijs, met zwarte en bruine tee-

Sluiten