Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Plaatselijk algemeen (o.a. nam ik haar nabij Bekassi in groot aantal waar) is Dupetor flavicollis, Lath., een zeer donker getinte ralreiger, die gemakkelijk is te herkennen aan de helder okerkleurige, overlangsche streep aan weerszijden van den hals, aan de leikleurige, soms bijna zwarte bovendeelen en de donkere, harige, overlangs licht bruinachtig geel gestreepte onderdeelen. Deze soort, die zich gaarne in en bij rawah's ophoudt, nadert in levenswijze meer tot de straks te bespreken Nachtreigers,

De woudaapjes worden alle met den inlandschen naam kokkokan aangeduid. Zij worden hier vertegenwoordigd door de geslachten Butorides en Ardetta.

Butorides javanica, Horsf., om zijn veelvuldig voorkomen in de nabijheid van het zeestrand wel eens nader aangeduid als kokokan laoet, is echter in geenen deele tot de kuststreken beperkt, maar komt ook in het binnenland algemeen voor op water- en liefst schaduwrijke plaatsen. Hoewel niet van bepaald nachtelijke levenswijze, houdt deze soort zich overdag toch veelal schuil.

Beschrijving (naar Vorderman). Bovenkop, vleugels en staart donker groenachtig grijs; achterhoofdsveeren verlengd en als een kuif achter den kop neerhangend. Vleugeldekveeren met witachtige randen omzoomd. De slagpennen der eerste orde gedeeltelijk en die der tweede orde alle in witte terminaalbandjes eindigend.

Mantel- en voorste rugveeren puntig verlengd, grijs van kleur en met witte schaften. Achterrug en stuit rosachtig grijs. Bovenste deel van de wang witachtig grijs, terwijl een zwartachtige vlek zich van den onderrand van het ooglid tot aan de oorstreek uitstrekt, liet overige gedeelte van de wang, de zijden van den hals, de nek, de krop, de flanken en de buitenzijde van de schenen bezitten eene aschgrijze kleur. Yan de kin loopt een overlangsche, witachtige streep tot aan den krop, die vooral naar beneden een geelachtige tint aanneemt. Buik, binnenvlakte van de schenen en onderste staartdekveeren grijswit, soms met okergele tint.

Bek zwartachtig; naakte huid rondom het oog groenachtig geel. Iris geelachtig.

De beide Ardetta soorten zijn de kleinste der op Java voorkomende Ardeidae.

Ardetta cinnamomea, Gm. (fig. 30) is in hoofdzaak geheel kaneel-

Sluiten