Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uroep D. Kalvogels.

a. Familie dee Paeea's (Pctrridae).

De Parra's zijn eigenaardige vogels, die een ietwat afzonderlijke plaats onder de waadvogels innemen en in de eerste plaats zijn gekenmerkt door het bezit van buitengewoon lange teenen, waarvan de uiteinden zelfs buiten de horizontale projectie van het lichaam vallen. Deze teenen stellen de dieren in staat over drijvende bladeren van waterplanten enz. te loopen.

Twee soorten komen op Java voor: Metopidius indicus, Lath. en Hydrophasianus chirurgus, Scop.; beide soorten zijn niet zeldzaam, maar uit den aard hunner levenswijze in moerassige, dichtbegroeide streken zijn het geen dieren, die men dagelijks te zien krijgt.

Metopidius indicus (afgebeeld op pl. 48) staat in de omgeving van Batavia bekend onder den naam pengantenan, die vermoedelijk aan zijn fraai vederkleed is ontleend; Hoesfield geeft als javaanschen naam pitjisan op,

Aan de beschrijving van Voedeeman zij het volgende ontleend.

Kop, nek, mantel en alle onderdeelen tot en met den buik, zwart met zee- of smaragdgroenen weerschijn, die op den mantel tot indigo-blauwen metaalglans overgaat.

Het onderste ooglid is wit bevederd Boven bet oog begint een witte superciliairstreep, die tot op zijde van den hals reikt. De kin is grijswit. Manteldekveeren en het voorste gedeelte van den rug grijsachtig umberkleurig, doch met vrij sterk uitgedrukten bronsglans.

Achterrug, stuit, staart en zija dekveeren en onderbuik bezitten een fraaie, kastanjebruine kleur, die op de bovendeelen een violetten weerschijn vertoont. Schenen, slagpennen der eerste en tweede orde en buitenste dekveeren rosachtig zwart. Aan den vleugelboek een bleekgeel, hoornachtig spoortje. Een vliezige voorhoofdsplaat is lilakleurig.

Het lichaam heeft de grootte van dat eener tikoekoer. Bij een exemplaar in de verzameling alhier hebben middenteen en achterteen, met inbegrip van den nagel, een lengte van niet minder dan 10 c.M.

Het voedsel van dezen vogel bestaat uit schaal- en schelp-

Sluiten