Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook Hypotaenidia philippensis, L. wordt voor Java opgegeven, doch ik heb deze soort hier nooit aangetroffen.

Rallina fasciata heeft een veel korteren, meer hoenderachtigen snavel en is op kop, nek, hals en krop helder kastanjebruin gekleurd, terwijl kin en keel lichtbruin zijn. Mantel, rug, stuit, bovenste staartdekveeren en staartpennen zijn zeer donker bruin. Een deel van de schouderdekveeren en de meeste vleugeldekveeren zijn sepiakleurig met witte dwarsbandjes. De onderzijde van het lichaam is wit met breede, zwarte dwarsbanden.

Bij de eveneens voor Java opgegeven Rallina superciliaris, Eyton zijn rug en vleugels bruinachtig olijfkleurig.

Limnobaetes fuscus is aanzienlijk kleiner dan de voorgaande soorten en vertoont slechts witte dwarsbandjes op de buikveeren en de onderste staartdekveeren. Kop, wangen, hals, krop en borst zijn roodbruin; de kin is wit. Nek, mantel, rug en bovenste staartdekveeren grauw olijfkleurig, welke kleur op stuit, staart en vleugels in grauwbruin overgaat.

Een zesde soort, die voor Java wordt opgegeven, is Limnobaenus paykulli, Ljungh.

Alle bovengenoemde soorten worden, voor zooverre ze bij de inlanders bekend zijn, met den naam tikoesan aangeduid. In aanmerking genomen de snelle en bijna onhoorbare wijze, waarop deze kleine waadvogeltjes zich bewegen, is de vergelijking met een muis niet ongelukkig gekozen.

c. Familie der Porceleinhoentjes (.Porzanidae).

Deze familie is nauw verwant met de vorige en wordt hier vertegenwoordigd door Poliolimnas cinereus, Vieill,, door de inlanders eveneens tikoesan gedoopt. Het is een op de bovendeelen donkergrijs, op de onderdeelen witachtig gekleurd vogeltje, dat vooral kenbaar is aan een witte superciliarstreep, die boven het midden van het oog ophoudt en een tweede witte, breedere streep onder het oog, die tot boven de oorstreek doorloopt. De teenen zijn naar verhouding aanzienlijk langer dan bij de echte Rallen.

Sluiten