Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

102a. Van welke deugden heeft Christus te Nazareth een voorbeeld gegeven ?

Te Nazareth heeft Christus een voorbeeld van alle deugden gegeven, maar vooral van gehoorzaamheid en godsvrucht, waardoor Hij behaaglijk was bij God en bij de menschen.

1°. Een voorbeeld van alle deugden. Christus was de heiligheid zelve en heeft derhalve alle deugden op de volmaaktste wijze beoefend. Nochtans wilde Hij vooral door twee deugden voor de jeugd een voorbeeld zijn, n. 1. door de gehoorzaamheid en de godsvrucht.

2°. Een voorbeeld vooral van gehoorzaamheid. De Zoon Gods kwam op de wereld, om den wil van zijn hemelschen Vader te volbrengen en Hij was gehoorzaam tot den dood, ja tot den dood des kruises. Hij wilde echter niet alleen gehoorzamen aan den wil van zijn hemelschen Vader, maar ook aan den wil van menschen, die door God met gezag bekleed waren. En die menschen waren in het huisje van Nazareth, Maria, uit wie Hij geboren werd, en Jozef, die Hem door den hemelschen Vader tot menschelijken vader gegeven was. Jezus, de God van hemel en aarde, die alles bestuurt door zijn voorzienigheid, die den koningen hun schepter, den ouders hun gezag schenkt; Jezus, dien Maria en Jozef als hun God en Koning moeten aanbidden, wiens wil zij in alles moeten volbrengen, gehoorzaamt, als een gewoon kind, maar op oneindig volmaakte wijze, aan zijn ouders. En die gehoorzaamheid wordt beoefend gedurende dertig jaren van een leven, dat slechts drie en dertig jaren telt. Zoo leerde Jezus door zijn voorbeeld allen kinderen, hun ouders te eeren, aan hun ouders te gehoorzamen, hen in alles behulpzaam te zijn.

Kinderen des huisgezins, u heeft God in zijn vaderlijke bezorgdheid een vader en een moeder geschonken. Hij legde hun den plicht op, hij gaf hun het recht voor uw lichamelijke en geestelijke opvoeding te zorgen. In hun hart ontstak Hij een liefde, die geen zorgen telt, als hun kind maar gelukkig is. Aan die ouders hebt gij, naast God, het leven te danken. Hun waart gij een voorwerp van bange, maar liefdevolle zorgen bij dag en bij nacht. Aan uw moeder kosttet

Sluiten