Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teruggeschonken, welke door de zonde van Adam verloren gingen (bl. 30). De buitennatuurlijke voorrechten evenwel reeds in dit leven terugschenken, lag niet in het verlossingsplan. De onwetendheid, de begeerlijkheid, de dood en de aardsche ellende zijn voor de ongedoopten de straffen, en voor allen de gevolgen der erfzonde, maar tegelijk ook de gevolgen van de onvolmaakte natuur der menschen. (Deel I, bl. 292). Waren die voorrechten in den onschuldigen Adam de toegift der heiligmakende genade, in den mensch, die door de genade van Christus eenmaal zalig wordt, zullen zij de toegift der glorie zijn.

Christus heeft ons verlost van de zonde, niet alleen van de erfzonde, maar ook van de persoonlijke zonde. „Wanneer iemand onderzoekt, waarom de Zoon Gods zoo bitter geleden heeft, zal hij bevinden, dat het vooral geweest is, niet alleen om de zonde onzer eerste ouders, maar ook om de misdaden en zonden, die de menschen van het begin der wereld af tot heden toe bedreven hebben, en in de toekomst tot het einde der eeuwen zullen bedrijven" J).

Was Christus alleen voor de erfzonde gestorven, dan konden wij van onze persoonlijke zonden geen vergiffenis verhopen. Nu echter is er van alle zonden, zonder uitzondering, vergeving te krijgen, als wij slechts rouwmoedig, vol vertrouwen op de oneindige verdiensten van Jezus, tot God terugkeeren. Zijn onze persoonlijke zonden de oorzaak geweest van het lijden en den dood van Jezus, dan moeten wij ook ons zelve beschouwen als de beulen, die Jezus gekruisigd hebben; dan moeten wij met de boetvaardige Maria Magdalena aan den voet des kruises onze zonden betreuren, met den goeden moordenaar onze schuld bekennen, en nederig, maar vertrouwvol, om vergeving smeeken.

115. Wat heeft Christus door zijn lijden en dood voor alle menschen verdiend?

Christus heeft door zijn lijden en dood voor alle menschen de heiligmakende genade en het recht op den hemel verdiend, en ook overvloedige middelen om zalig te worden.

l) Catech. Rom. N. 11.

Sluiten