Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

BI.

9e Les. Over den zondeval der eerste menschen en

de erfzonde 3

10e „ Over Jezus Christus 63

lle „ Over de menschwording van den Zoon Gods 93

12e „ Over het leven van Christus 145

13e „ Over het lijden en den dood van Christus . 214

14e „ Over de nederdaling ter helle en de verrijzenis

van Christus 277

15e „ Over de hemelvaart van Christus 310

16" „ Over God den Heiligen Geest 316

Sluiten