Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

provinciën, maar door die schenking zou hun wereldlijk gebied nauwkeuriger omschreven en voor goed gevestigd worden.

De Longobarden hadden bijna geheel Italië veroverd en er hun machtig koninkrijk gesticht. Den keizer van Constantinopel bleven niets anders, en nog slechts in naam, dan het exarchaat van Ravenna en het graafschap van Rome. Maar ook het exarchaat viel in handen der Longobarden en hun koning Aistulf bedreigde reeds Rome (752). Paus Stephanus II riep de hulp in van den keizer van Byzantium, maar de laffe tirannen der oostersche wereld bleven doof voor de noodkreten hunner onderdanen van het Westen. De Paus, geplaatst voor de keuze tusschen den ondergang van een volk, door zijn natuurlijke meesters verraden, en het verbond met de Franken, kiest volgens zijn plicht het laatste, en trekt over de Alpen. De machtige hofmeier Pepijn de Korte, door den Paus te St. Denis gezalfd tot koning der Franken, biedt zijn hulp, werpt zijn legers op de Longobarden en slaat het beleg voor Pavia (754). Aistulf beloofde, alle onrecht te herstellen, maar brak zijn belofte.

Pepijn keert terug en omsingelt ten tweeden male Pavia. En ziet, daar komen de gezanten van v^onstantijn Copronymus, die zijn volk verraden had, de veroverde steden opeischen voor het byzantijnsche keizerrijk. Het antwoord van Pepijn luidt, dat hij alleen uit liefde tot den H. Petrus den veldtocht had ondernomen, en dat geen schatten der wereld (byzantijnsch geld) hem zouden overhalen de gift, eenmaal aan den H. Petrus gedaan, te herroepen.

Pepijn ontzette Rome, ontrukte aan de overweldigers het exarchaat van Ravenna en de Pentapolis en schonk dit alles aan den H. Petrus. Fuldradus, abt van St.-Denis, legde namens Pepijn de sleutels der veroverde steden op het graf van Petrus. Door de donatio Pepini van het jaar 756 was de Kerkelijke Staat voor goed gesticht.

Een later koning der Longobarden, Desiderius, trad in het spoor zijner voorgangers, om zich aan de rechten der Kerk te vergrijpen. Door Paus Hadrianus I te hulp geroepen, staat Pepijns zoon, Karei de Groote, weldra met zijn Franken in Italië. Hij overwint de Longobarden, viert in 874 het

Sluiten