Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I Een boekje dat ieder kiezer moet lezen is het juist verschenen:

„DE ANTITHESE'

door Dr. li. P. SCHIM VAN DÉR LOEFF

Remonstrantsch Predikant te Boskoop

Pr^js 10 cent

Een predikant is hier bestrijder der antithese-leuze!

Uitg. Hollandia-Drukkerij - Baarn

Zoo juist verschenen:

i biiDiriw- m m WÉ.

DOOR

J. KNOPPERS W.Kzn.

Geïllustreerd

91 bladzijden —• Prijs slechts 25 cent!

I Een interessant boekje, bevattende persoonlijke herinneringen van iemand \ die, door de betrekking waarin zijn vader tot het Hof stond, gelegenheid gehad heeft de vorstelijke personen op Soestdijk van nabij gade te slaan.

Verschenen:

pj§fe„B 0 U W S T E E N E N" ^

Keur van „Goede Gedachten" tot opbouw Tan het Geestelijk leven

— BIJEENVERZAMELD DOOR — .

P. VAN VLEDDER Met een aanbevelend woord vooraf van A.S. Carpentier Alting.

Prijs in slap linnen f 1.—; in prachtband f1.50; in prachtband (kop verguld met leeslintje) f 1.90.

£fl§^ Dit boekje, bevattende meer dan zeventienhonderd

aphorismen van denkers en dichters uit alle tijden, is èen ware schatkamer. De uitgave in slap linnen leent zich uitnemend tot „zakbijbeltje"; de edities van fi.50 en f 1.90 zijn zeer geschikt voor geschenk.

Sluiten