Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ANTINOMIANEN.

De christen is vrij gemaakt van de wet (Rom. 7 vs. 6). Wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade (Rom. 6 vs. 14). Christus toch heeft volkomen voor zijn volk voldaan. Al hun schuld is door zijn „lijdelijke" gehoorzaamheid uitgedelgd, heel de wet door zijn „dadelijke" gehoorzaamheid volbracht. Hij verwierf ons niet alleen de gerechtigheid, maar ook het eeuwige leven. Hij is ons niet alleen rechtvaardigheid, maar ook heiligmaking geworden (I Cor. 1 vs. 30). En daarom mogen wij roemen in de hope des eeuwigen levens, ook al klaagt het geweten ons aan, dat we tegen alle Gods geboden zwaarlijk gezondigd hebben en nog steeds tot alle boosheid geneigd zijn. De zondaar wordt door het geloof, wordt om niet gerechtvaardigd, zonder de werken der wet (Rom 3 vs. 24, 28).

Dit heerlijk evangelie was onder het Oude Testament niet onbekend. God zelf heeft het verkondigd in het paradijs. De patriarchen en profeten hebben het steeds rijker ontvouwd. En in de offeranden en andere ceremoniën is het bij wijze van aanschouwelijk onderwijs Israël voor oogen gesteld. Maar het was slechts eene prediking in schaduwen. Eerst in het Nieuwe Testament trad deze waarheid in het volle licht. De geloovigen onder de oude bedeeling zijn even als wij zalig geworden alleen door het geloof, zonder de werken der wet. Maar de openbaring

Sluiten