Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met aan de Schrift te gelooven totdat alle bezwaren uit den weg zijn geruimd en alle moeilijkheden opgelost.

Tegenover de bijbelbestrijding van het modernisme handhaven wij, dat de Bijbel het Woord Gods is en met Goddelijk gezag tot ons komt. Wij erkennen hem als den regel voor ons geloof en leven. En wij gelooven dat hij ons wijs kan maken tot zaligheid, omdat hij ons getuigt van Hem, die de Weg is en de Waarheid en het Leven, zonder wien niemand tot den Vader komt.

Sluiten