Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dood ontrukt. En nu zal dan , dat pronkstuk van Gods genade moeten worden ter zijde gelegd en verschoven door eene andere overzetting. Neen! dat kan nergens anders toe leiden, dan tot meerdere verdeeldheid en tot meerdere minachting van Gods dierbaar" woord.

Indien men het volk eene nieuwe vertaling op kerkelijk gezag aanbiedt, zal daardoor de gedachte van den minkundige'n maar al te veel versterkt worden, dat Gods openbaringen» aan de menschen in Zijn woord gedaan, onzeker en voor verschuilende uitleggingen vatbaar zijn. Daardoor zal de eerbied, het vertrouwen en het voortdurend gebruik des Bijbels geschonden worden, en Gods woord, waar het nog eene plaats in de huisgeainnen bekleedt, daaruit verwijderd worden. ^éied

Acht men de tegenwoordige Staten-overzetting met gebreken behebt, welnu I men late eene nieuwe overzetting aan bijzondere personen over, en indien de nieuwe overzetting, beter en voortreffelijker is dan de tegenwoordige, zal zij zich zelve aanbevelen en algemeenen ingang verschaffen. Maar nu meö, zulks door het gezag 'Van het hoogste Kerldeljjke ligchaam doen wil, spruiten daaruit vele nadeelige gevolgen voort. Altijd is het vrije onderzoek des Bijbels geëerbiedigd geworden; ook erkent Christus gemeente geen Hoofd boven zich, voor zoo ver dit het geweten betreft, dan Christus, haac éénig Hoofd en haren éénigen Koning; en als nu van de Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk het gebod komt: De nieuwe Bijbelvertaling zal worden ingevoerd in Kerk. en huisgezin! dan zal zulks worden aangemerkt als verheffing over haafc; Men zal dafe juk van de schouderen afwerpen en zich niet meer aan de besluiten van dat

2

Sluiten