Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1910. Trekken van overeenkomst tusschen de Germaansche en de Toradja'sche en Minahassische Volksverhalen. Ind. Gids. I 253—284.

De titel „Kapala balak" der vroegere Minahassische districtshoofden. TBG. Lil 126—130.

1911. Het voorvoegsel Me-Pe- in de Bare'e-taal.

Voordracht gehouden op de Zendings-Gonferentie te Tentena, Midden-Celebes, 9 Juni 1911. MNZG. LV 353—390.

Een eerste schrede óp Napoesch taalgebied door P. ten Kate, met hulp van Dr. Adriani. MNZG. LV 391—416.

1912. N. Adriani en Alb. C. Kruyt: De Bare'e-sprekende Toradja's van Midden-Celebes. 3 dln.

Dln. I en II: Land- en Volkenkunde, met platen in portefeuille. Dl. III: (1914) Taal- en Letterkunde, met kaart. Batavia., Landsdrukkerij.

(Besprekingen hiervan: Dr. N. Adriani, Dl. I, Ind. Gids II 4912 1238—1243. Dl. II, Ind. Gids II 1913, 1543—1548. Java Bode No. 247, 24 Oct. 1912.

Dr. T. J. Bezemer, Dln. I en II, MNZG. LVIII 1914 285—295. Prof. A. W. Nieuwenhuis, Int. Archiv f. Ethn. XXII 37—38. Dr. Ph. S. van Ronkel, Dl. III Java-Bode 19 Oct. 1914. Dr. Alb. C. Kruyt, Ind. Gids II 1914, 1740—1744).

N. Adriani en M. L. Adriani-Gunning : Koema, een Oemvorm. BKI. dl. 67. 123—128.

1914. Een en ander over het Talaoetsch door J. P. Talens, medegedeeld door Dr. N. Adriani, Verh. Bat. Gen. LLX 1ste Bt. 1—118.

Het Verhaal van Pano Boelaan door A. A. tan de Loosdrecht, met hulp van Dr. Adriani. MNZG. LVIH 225--244.

1915. Eenige parallellen in de Indonesische Letterkunde van de door Past. A. Mathysen medegedeelde Tetoemsche Verhalen. Verh. Bat. Gen. LXI 2de 8t. 89—96.

(Aanhangsel op A. Mathysen: Eenige fabels en volkslegenden van de Onder-Afd. Beloe op het eiland Timor).

De Voornaamwoorden in het Napoesch door P. ten Kate Ezn. met hulp van Dr. N. Adriani. MNZG. LLX 65—79.

1916. Sa'dansche Volksverhalen (Z. "W. Midd.-Celebes) door Dr. N. Adriani, A. A. v. d. Loosdrecht en Dr. H. v. d. Veen. MNZG. LX 270—286 en 371—392.

Taalkundige wenken voor aanstaande Zendelingen. Verslag eener lezing voor aanstaande Zendelingen. De Bottebode. 13de Jaarar. Dec. '16.

Sluiten