Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■ 11410

IN MEMORIAM D* JÖJËAJSNES ÖÖRNEUS BE MOOR

WATTjHEEIVGIIVG EN WA^ BLrlOFX

PTfcEM^ATIE

GEHOUDEN IN DE ZUIDERKERK OP DEN ZONDAG NA HET OVERLIJDEN VAN Dr J. C DE MOOR. DIENAAR DES WOORDS BIJ DE GEREFORM. KERK VAN UTRsËCHT

DOOR

Ds R. E. VAN ARKEL.

GEVOLGD DOOR VERSLAG DER BEGRAFENÏS OP MAANDAG 1 FEBRUARI 1926

DRUKKERIJ EN UITGEVERS-MAATSCHAPPIi P. DEN BOER UTRECHT ÏS 1926

Prijs 50 cent

Sluiten