Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CB

"5°afi RISTEN DOM EN 1 MAATSCHAPPIJ |

- ONDER REDACTIE VAN =====

ür. H. VISSCHER en Mr. P. A. DIEPENHORST

Christelijke Beginselen en Maatschappelijke Verhoudingen

55= Dr. B. BAVINCK

Hoogleeraar te Amsterdam

serie i :-: nummer 1 Prijs per serie van 10 nrs. f3.50; afzonderlqke nrs. f 0.45

utrecht :: g. j. a. ruys :: 1908

Sluiten