Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Elk schrijver draagt de verantwoordelijkheid voor zijn bijdrage.

Ik neen, dat langs dezen weg op de breedste wijzt de gewichtige vraagstukken des tijds van christelijk standpunt zullen worden toegelicht.

Het slagen van de uitgave echter zal voor een groot deel afhangen van den steun en de medewerking dei protestmtsche Christenen, die in politieke en sociale vraagstukken belang stellen.

In het vertrouwen daarop hebben de Redacteuren hun taak aanvaard.

De afleveringen, ieder ongeveer 2 vel druks, zullen verschijnen op ongeregelde tijden, zooveel mogelijk om d> 4 a 5 weken, maar zóó, dat een serie van 10 nummer binnen het jaar het licht zal zien.

De prijs van een serie van 10 nummers zal f 3.5' bedraden, terwijl afzonderlijke nummers a f Ü.45 zullei verkrijgbaar zijn.

Om deze uitgave binnen het bereik van ieder te bren gen, is de uitgever genegen aan vereenigingen als bovengenoemde bij afname van minstens 20 exemplaren reducti-

*<->o + otaan FWp oriitisticrp hena mi* hetrett eenter alleen O

abonnementen vooreen geheele serie, dus voor 10 nummers Al kan desgewenscht de levering geschieden door middel van den boekhandel, voor bijzondere prijsaanvrage:gelieve men zich rechtstreeks tot den uitgever te wender

G. J.*A. RUYS, Utrecht.

Sluiten