Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de bewoners der Buurten: L, M, N, ER, SS, aan de Oudezijds-Kapel ;

de bewoners der Buurten : D, E, X, CC, JJ, aan de Nieuwezijds-Kapel.

De inlevering geschiedt in eene daartoe bestemde bij den koster voorhanden kist, van twee onderUng verschillende sloten voorzien, waarvan de sleutels berusten bij twee leden van de Commissie.

Op den voorafgaanden Zondag wordt de gemeente in alle kerkgebouwen en bij elke godsdienstoefening aan deze tijdsbepaling herinnerd; alsmede op het bijblad van het kerkbriefje vóór den genoemden Zondag.

Art. 8.

De opening der* kisten geschiedt door de Commissie.

Formulieren die niet juist ingevuld, niet onderteekend, niet behoorlijk leesbaar, of niet ter bestemde plaats en tijd ingeleverd zijn, komen bij het opmaken der lijst in goene aanmerking.

Uit de overige formulieren wordt, nadat de daarin Vervatte opgaven onder toezicht van de Commissie zullen zijn geverifieerd, de alphabetische naamlijst, bij art. 4 bedoeld, aangevuld.

De verificatie geschiedt naar de lidmaten-boeken, het censuur-boek, de registers van bedeelden bij het Stedelijk Bestuur en de Ned. Herv. Diakonie, en met al zulke andere hulpmiddelen als de Commissie, in voorkomende gevallen, noodig acht.

Art. 9.

De aldus herziene en aangevulde lijst van stemgerechtigden wordt door de Commissie voorloopig gearresteerd, gedrukt, ter visie gelegd en tevens publiek verkrijgbaar gesteld.

Het ter visie leggen heeft plaats bij den koster van elk

Sluiten