Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BE VRIJHEID DER KERK.

OMW BRIEF

AAN

Dr. J. I DOEDES,

HOOGLEER AAR IK DE GODGELEERDHEID TB UTRECHT ,

VAN

Dr. W. MTTTTRLINO,

HOOGLEERAAR IN DB GODGELEERDHEID TB GRONINGEN.

GRONINGEN,

B. J. SCHIERBEEK.

1865.

Sluiten