Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik IJ vragen: wat blijft er dan over van het Evangelie, dat Jezus zelf gepredikt heeft, en dat, meen ik, wel bij nitnemenheid het Evangelie zal moeten heeten?

Is dit een en ander helder gedacht? Of is hier verwarring van denkbeelden ? Of bestaat de confusie in mijn hoofd? Of is het verschil van inzigt?

Meermalen gebruikt Gij de formule: „Het Evangelie van Jezus," of „van Christus." Gij zegt, dat de Kerk het Evangelie van Christus niet mag voegen of wijzigen (componere) naar de behoeften dezer eeuw, maar dat de kinderen dezer eeuw aan het Evangelie van Christus geloof moeten schenken, bl. 18. Gij voegt er bij, dat onze eeuw dorst naar werkelijkheid, en dat de Kerk dien dorst niet poogt te stillen door fabeltjes, wanneer zij het Evangelie van Christus predikt zoo als het gepredikt is door de eerste belijders van den Heer, bl. 18. De groote vraag is evenwel niet — zoo gaat Gij voort, — wat het is, waarnaar de kinderen dezer eeuw dorsten, om daarnaar het Evangelie te veranderen, maar de Kerk moet weten, wat de zoodanigen noodig hebben voor hun eeuwig heil. In één woord, zegt Gij, het Evangelie moet zijn inhoud niet veranderen, maar de kinderen dezer eeuw, voor zoo ver zij niet dorsten naar het Evangelie, moeten hun zin veranderen, bl. 18.

Inderdaad, zulke woorden hebben in de ooren van velen een liefelijken klank. Maar wat beteekenen ze eigenlijk? Wat is „het Evangelie," „het Evangelie van Christus," dat niet mag veranderd, dat moet geloofd worden door de kinderen dezer eeuw ?

Sluiten