Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weer Liesveldt vertaalde) is bekend, dat hij vooral bezigde de 2e uitgave van Erasmus. Nu heeft Yon Gebhardt in zijn Novum Test. Graeee et G-erm. aangegeven, op welke plaatsen de 2e uitgave van Erasmus afwijkt van de 8e van Tischendorf. In enkele boeken heb ik nagegaan, of Steph. 1550 met Er. mede ging of niet en indien er afwijking was, de uitgaven vergeleken. Mt. en 1 Kor. werden willekeurig gekozen. Op. kwam van zelf aan de orde, omdat Erasmus daar een gansch bijzonderen en dus gemakkelijk te herkennen tekst heeft. Ik vond dan ook in Op. niet minder dan 80 plaatsen, waar tusschen Er. en Steph. 1550 een voor de vertaling belangrijk verschil van lezing bestaat.

20. Houdt men in het oog, dat de Statenvertalers van het N. T. een herziening leverden van den Dab. en bovendien nog veel met Beza rekenden (vgl. Geref. Theol. Tijdschr., XIV, blz. 209—289), dan kan men eerst recht beseffen, hoe groot de invloed van Beza op onze Stat. Vert. is geweest. Rom. 5:12 is er een bekend voorbeeld van.

21. Blijkens de uitgave van Bindseil en Niemeyer.

Sluiten