Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat noopt mij tot schrijven?

De tegenwoordige dagen vervullen mij met innige smart en zorg, en dringen mij tot gedurig gebed, dat de God des lichts en van alle genade, die de alleen machtige is, om licht in de duisternis te doen opgaan, ook licht verspreide in de nachtelijke duisternis, waarin wij ons bevinden op kerkelijk gebied.

"Wij vragen, hoe weinige Kerken zullen punt 2 van het Concept naar behooren begrijpen. En velen die zeggen, het te vatten, zouden misschien zeer beschaamd staan, indien hun een examen op dit punt werd afgenomen.

En wat vreemd is, is dat er op dit punt eigenlijk niet het minste licht is ontstoken. Men mag al spreken van de uitnemendheid van universitair onderricht, dat geeft op zich zelf niets. Men moet begrijpen het goed recht der Universiteit tegenover een Theologische School. Men moet zoover komen, dat de Kerken iets van die geheimzinnigheid vatten , opdat ze mogen kunnen verklaren: nu vat ik er iets van.

Nu komt er nog iets bij. Er bestaat nog niet zoo zeer reactie tegen eene universiteit als zoodanig, maar om als Kerk des Heeren aan te kloppen bij een vereeniging, die hoe uitnemend ook, toch niets met de kerken als zoodanig te maken heeft. Het is alsof het bloed van schaamte vliegt naar het hoofd, waar de Gereformeerde kerken hulp komen vragen bij een Universiteit die al is ze nog zoo uitnemend, staat buiten de erve

Sluiten