Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In 1840 bedroeg het aantal slaven in de Unie n 3,487,356. n 1850 » » n n n » n 3,193,324.

Op Cuba waarop Amerika steeds een begeerig oog slaat, wordt, ondanks de verpligtingen van het Spaansche gouvernement, de invoer van slaven oogluikend toegelaten, zoodat in 1848 alleen 60,000 slaven werden ingevoerd. In 1853 bedroeg het aantal vrijen op dit eiland 170,000, dat der slaven dubbel zoo veel.

Men heeft berekend, dat er in nog geen drie eeuwen veertig millioen negers als slaven uit Afrika naar WestIndië, Noord- en Zuid-Amerika zijn overgebragt, dus 13 malen zoo veel als de bevolking van geheel Nederland-

Om slaven te bekomen voerden de negervorsten in Afrika eenen onafgebroken oorlog, ook de blanken zelve, die de zwarten kochten of ruilden voor andere koopwaren , ondernamen strooptogten op de westkust van Afrika, om weerlooze hutbewoners op te ligten, met vrouw en kinderen weg te slepen en als slaven te verkoopen. — Een schip van 240 tonnen en eene bemanning van 44 koppen laadde in den regel 520 slaven, die 2 aan 2 vastgesmeed en zoodanig op een gepakt werden, dat zij bij den overtogt in het stinkend hol in massa omkwamen; op zijn minst was het verlies 10 pCt. Later gebruikte men kleine snelzeilende schooner-vaartuigeri*, waarin een nog grooter aantal negers stikte. Thans is de berekening, dat £ van de negers in Afrika aan boord gesleept sterft alvorens Amerika te bereiken, en dat Afrika jaarlijks ongeveer 600,000 bewoners verliest.

Sluiten