Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beide sprekers door den heer thorbecke aldus is gewijzigd : — «De Kamer van oordeel, dat ook, met het doel om de emancipatie voor te bereiden en te bespoedigen , onmiddelijke verbetering der reglementen als interimaire voorziening wenschelijk is, gaat over tot de orde van den dag."

Deze motie werd na breedvoerige discussie met 44 tegen 16 stemmen aangenomen. — Tegen stemden de

H.H. baud, bosscha, debbauw, van franck, van golt8tein, . van akerlaken, van 's gbavensande , heemskerk, de kempenaer, van lennep , oosting, van rappard, rochtjssen, schimmelpenninck, stolte en storm.

Daarmede nam in 1855 de belangrijke slavernij-kwestie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal vooreerst een einde, intusschen blijven wij ons nog altijd vleijen met eene kraehtige ondersteuning der natie, dat het volk van Nederland zijne stem met nadruk tegen de voortduring der slavernij moge verheffen; de heer pahud is afgetreden als Minister van Koloniën, om den hoogen autocratischen zetel in Oostindië in te nemen, en de heer mijer heeft op den ministerstoel plaats genomen.

Wat nu de beschouwingen en de behandeling der slaven in onze Westindische koloniën zelve betreft, daaromtrent zijn de geloofwaardigste berigten, ons nog dezer dagen van daar geworden, niet zeer geruststellende. — Men blijft er niet alleen den neger, maar ook den kleurling in hooge mate verachten en mishandelen.

In Suriname plaatst men den blanke in denhoogsten rang en de hoogste orde van het dierenrijk, als tot de edelste menschensoort behoorende.

De kleurlingen zijn tusschenwezens, de eerste schakel of onmerkbare overgang van den beschaafden mensch tot het redelooze gedierte.

3

Sluiten