Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERIGT.

Dit werkje is door mij zamengesteld voor hen, die op straat den volke iets willen voorlezen, dat tot het zoeken der waarheid leiden kan.

Ik voeg er iets voor Doop- en Euwlijksfeesten bij, voor hen, die bij zulke gelegenheden wensehen te evangeliseren. Be stukjes daarvoor zijn bij dm uitgever afzonderlijk verkrijgbaar.

Be Heer geve er zijn zegen over.

's Gravenhage, October 1876.

Sluiten