Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Komt kinderen, komt! uw Heiland zoo waard, Hij brengt tot den Vader u weer;

Komt kinderen, komt! 't is duister op aard, Komt, wandelt in 't licht van den Heer!

Komt kinderen, komt! 't is heden het jaar,

De dag en het uur van gena; Komt! al wat u ophoudt, dreigt u gevaar,

O komt! het is spoedig te spa!

Overwinning.

Voor hem die verwint, zij de eer en de kroon, Gelijk Ik verwon door mijn lijden;

Hij zitte straks met Mij op mijnen troon, Hij heersche door eeuwige tijden!

Hij heersche door Mij, in glorie, in magt, Door liefdes, geweldig vermogen;

Zoo wil het uw Heer! Bij Hem is de kracht, Ook zondaren zoo te verhoogen.

O zondaren, komt! o hoort naar zijn stem!

Wat kunt ge toch meer nog verlangen? O zondaren, komt! o hoort toch naar Hem!

Ach, blijft toch aan 't aardsche niet hangen.

Sluiten