Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den Geest dien Gij wilt schenken,

Die ons geheiligd heeft Ver boven bidden, denken,

Uit 't uwe ons alles geeft!

Veertig dagen.

Nog veertig korte dagen Wil God u blijven dragen!

Zoo klonk, tot 'sKonings troon,

De boodschap van den zoon Amitthai's op de straten

Der groote wereldstad, Die 't pad des heils verlaten

En zwaar gezondigd had.

Nog veertig lange jaren, Bleef God erbarmend sparen

Het snood Jerusalem,

Ook na den moord van Hem, Die trouwelijk haar kindren

Gezocht had en genood, Om 't ergste te verhindren:

Hun eindeloozen dood.

CucutaJ) wierp Hij neder; De groote druiventreder

Vertrad haar met den voet

In heeten toorn egloed.

l) Stad in nieuw Grenada, in 1875 geheel door aardbeving verwoest.

Sluiten