Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die baan begint bij de enge poort

Van ware hartsbekeering, Waarvan ge dikwijls hebt gehoord,

Door kerk of ouder-leering.

Aan 't einde hangt de levenskroon,

Die Jezus u wil geven, Bij 't zitten op zijn heilgen troon,

In 't eeuwig, zalig leven.

Hij zelf gaat op de baan u voor, . Geeft aan de loopers krachten; Hij stelde niemand nog te loor, Die zijne hulp wou wachten.

De wet der baan is 't zien op Hem,

Als leidsman ons gewezen ; Zijn volgers hooreu naar zijn stem,

En hebben niets te vreezen.

De kleinsten neemt Hij op zijn arm, Hij wil ze zachtkens dragen,

Al zijn ze krank, ellendig, arm, Hij zal er niet naar vragen.

Het is de wonderlijkste baan, Waar menschen ooit van hoorden :

Den kreuple leert de Leidsman gaan, Die doof was, hoort zijn woorden.

Gij ziet er allerlei geslacht Van de allervreemdste talen,

Wie wil, die komt, zelfs in den nacht, En kan de kroon behalen.

Sluiten