Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I.

DE OORSPRONG VAN HET FORMULIER.

Een eigenaardige trek van het Nederlandsche volk in het algemeen en van de belijders der Gereformeerde religie in het bijzonder is de gehechtheid aan het oude. Tot op zekere hoogte is die trek te waardeeren. Al zijn wij wars van conservatisme dat het oude wil behouden omdat het oud is, daarom kunnen wij nog niet medegaan met dat gedurig jagen naar verandering, waardoor zoo licht de rechte paden worden verlaten en de doolweg, door valsch licht beschenen, wordt ingeslagen. Daarom waardeeren wij het ook, dat ons volk zoo aan het oude doopsformulier is gehecht. Er wordt in onze dagen geroepen om eene nieuwe liturgie, doch het zal de vraag zijn of deze beter zal zijn dan de oude. Een andere vraag is echter of onze liturgie altijd recht wordt verstaan en inzonderheid of ons doopsformulier ten gebruike bij den Kinderdoop voor ieder duidelijk is.

Dat formulier spreekt in de taal van den tijd der reformatie en helaas, de tegenwoordige zonen en dochteren dier reformatie verstaan die taal niet meer zoo goed. Vooral de beteekenis van het sacrament en de verzegeling door hetzelve is een punt van strijd geworden in onzen tijd. Het begrip „genadeverbond" wordt te eng of te ruim genomen. De verzegeling, niet van Gods verbond en beloften, maar van onderstelde genade of wedergeboorte, wordt door som-

Sluiten