Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beantwoorden of hun kind inwendig geheiligd, uitverkoren en wedergeboren is? Wie dat niet veronderstelt is niet goed Gereformeerd zeggen de Neo-Gereformeerden.

Wij willen echter de vraag nader beschouwen en doen dit om het gewicht der zaak uit exegetisch, historisch en dogmatisch oogpunt.

De vraag luidt: „H oewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom allerhande ellendigheid, ja der verdoemenis zelve onderworpen, of gij niet bekent dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten Zijner gemeente, behooren gedoopt te worde n."

De kinderen, hier genoemd als der verdoemenis onderworpen, zijn onze kinderen, dat zijn de kinderen der gemeente, allen hoofd voor hoofd, geen enkele uitgezonderd. De Kerk belijdt dat geen onreine een reine kan voortbrengen, zoodat heel het zaad der Kerk in Adam verloren ligt. Doch zij belijdt ook dat onze kinderen in Christus geheiligd zijn. Dat zijn dezelfde kinderen als in het eerste lid der vraag genoemd. Nu is het toch geen eerlijke exegese als ik zeg: Die kinderen, die der verdoemenis zijn onderworpen, zijn alle kinderen, maar die in Christus geheiligd zijn, zijn alleen de wedergeborenen. Er wordt gevraagd: Of gij niet bekent dat zij, n.1. die in zonde geboren kinderen, heilig zijn, dus dezelfde voorwerpen. Het is dus duidelijk, dat beleden wordt dat al onze kinderen zoowel verloren in Adam, als geheiligd in Christus zijn, n.1. door in-zijn in het verbond. Daarbij wordt dat „geheiligd" tot grond genomen van den kinderdoop en daarom, dus omdat zij heilig zijn, worden de kinderen, als lidmaten der gemeente, gedoopt. Houden wij nu in het oog, dat ons formulier vroeger reeds geleerd heeft, dat de kinderdoop rust

Sluiten