Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van sommigen tot zulk een vroegdoop is evenzeer af te keuren, als het noodeloos uitstel van maanden soms, dat helaas nog vaak voorkomt.

De uitdrukking „doen onderwijzen" „en onderwijzen" ziet op de ouders, het „helpen onderwijzen" op de getuigen, waarom dit laatste thans zou kunnen wegvallen. De getuigen toch moesten meehelpen in de opvoeding van het kind. De roeping der ouders blijft, en is zeer gewichtig.

Allereerst moeten zij zelf onderwijzen. Het Catechetisch onderwijs moet bij de ouders beginnen. Zij moeten het jeugdig kroost vroegtijdig leeren den weg der zaligheid. Daarbij moet komen: het doen onderwijzen door den leeraar op de catechisatie, door den onderwijzer op de Christelijke School, door de Jongelings Vereeniging, indien deze op den grondslag der kerk bouwt, in één woord door het gebruik van alle middelen, die dienen kunnen tot opleiding in de leer der zaligheid. Als alle ouders deze belofte betrachtten, zouden er geen kinderen der kerk meer naar de neutrale of liever liberale scholen worden gezonden, zouden ouders hunne zonen niet toestaan de plaatsen der ijdelheid te betreden, maar veeleer hen zenden naar de Christelijke Jongelings Vereeniging of naar plaatsen, waar over den dienst des Heeren gesproken wordt. Wat dure roeping ligt hier voor de ouders, 't Is niet genoeg, te zeggen dat de Heere onze kinderen bekeeren moet, de ouders zijn geroepen, overeenkomstig hunne voor God afgelegde beloften, den weg der middelen in te slaan en mede te werken tot bevordering van een leven in den dienst des Heeren.

De uitdrukking: voor u neemt is door velen veranderd in u voorneemt. Er zijn er die groot bezwaar tegen deze verandering hebben. Zij zeggen: neen, men moet de belofte voor zich of op zich nemen. Doch dit beteekent „voor u nemen" niet. Deze oud-Nederlandsche uitdrukking beteekent zich ernstig iets voornemen of van plan zijn. De ouders

Sluiten