Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zingen: Psalm 85: 1. Lezen: Psalm 91. Zingen: Psalm 84 : 2.

68 : 14, 17. 84 i 4. ,. 25 :2.

Geliefde Gemeente!

Zoo is dan eindelijk de ure aangebroken, waarin ik als uw herder en leeraar afscheid van u ga nemen, om na enkele dagen, zoo God wil, tot een ander arbeidsveld in te gaan.

Ik beken het gaarne, niet zonder verschillende gewaarwordingen ben ik deze ure tegemoet gegaan, en ik houd mij overtuigd, dat dit met velen onder u het geval is. Meer dan 18 jaren ben ik uw herder en leeraar geweest en heb ik het groote voorrecht mogen genieten u het Woord van God te hebben verkondigd. In vrede hebben we steeds met elkander geleefd.

En nu ga ik u toch verlaten? Ik weet het, dat velen onder u dat niet hadden verwacht. De mensch echter overdenkt zijn weg, maar de Heer bestuurt zijn gang. Wij zijn van gisteren en wij zien niet zelden gebeuren, wat wij niet dachten of vermoeden. Onze tijden zijn in de hand des Heeren en bij Hem zijn al onze paden.

Zoo staan wij dan heden tegenover elkander en nemen wij afscheid, niet als vrienden die elkander het laatst vaarwel toeroepen, die scheiden moeten en niet scheiden kunnen, maar staan wij tegenover elkander als leeraar en gemeente. Wij leven niet ons zeiven en wij sterven niet ons zeiven, wij zijn des Heeren. Ook dit uur in dit samenzijn is des Heeren. Wij mogen het daarom

Sluiten