is toegevoegd aan uw favorieten.

Het getrouwe woord en het vervullen van al uwe nooddruft

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

me een oorzaak van vreugde, als ik af en toe hoorde, dat de kinderen er iets van hadden meegenomen.

Ik heb getracht den vollen rijkdom van het evangelie mijns Gods u voor te stellen, opdat gij u dat zoudt indenken, verstaan, ervaren, beleven.

Ruim 8 jaar heb ik hier gearbeid. Wat is de vrucht? Ik zoek ze niet. Mijn Koning komt. Hij zal ze zoeken.

Nu dan, gemeente, sla 't oog op naar boven. En mijn God, Die eens hier mij riep en nu naar een andere gemeente mij leidt, Die mij hier heeft bekrachtigd en veel genade geschonken, Die vervulle naar Zijn rijkdom al uwe nooddruft, in heerlijkheid, door Christus Jezus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid.

Amen.