Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ROEPING DER ERFGENAMEN ü VAN DEN GROOTEN SCHAT &

AFSCHEIDSPREDIKING, ® GEHOUDEN IN DE ® ® GROOTE KERK TE ® ® ROTTERDAM OP ® 31 OCTOBER 1915, DOOR

Ds.D. DENBREEMS.

MET PORTRET.

- UITGEGEVEN TEN VOORDEELE VAN HET KINDERHUIS.

® ®

J. M. BRÉDÉE's BOEKHANDEL EN UITG.-MIJ. — ROTTERDAM.

Sluiten