Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grondig ondervraagd. Zij vroegen mij of ik geloofde dat zij goddelijk was, en ik stemde hierin geredelijk toe. Toen ik deze vraag voldoende had beantwoord en nog vele andere van dezelfde soort, werd ik opgenomen en werd mij het volle lidmaatschap toegekend."

Over de Zoon van God, Jezus Christus, staan zij op even onschriftuurlijke grond. Wel vloeien de geschriften van „Christian Science" over van die gezegende Naam. Hun lijfspreuk luidt zelfs: „Want er is ook onder de hemel geen andere Naam, die onder de mensen gegeven is, door welken wij moeten zalig worden" (Hand. 4 :12). Maar het misleidende hierin is, dat de Christus van „Christian Science" niet de Christus der Schriften is. Luister slechts:

„Jezus Christus was niet één persoon, het waren er twee. Jezus was de stof, de Zoon van Maria en Jozef, de man, die de Christus-geest bezat. Christus werd nooit geboren, en is nimmer gestorven, noch opgewekt. Deze Christus-geest was vóór Abraham en verliet Jezus op het ogenblik dat men „hemelvaart" noemt. Toen voer de Christus-geest op en werd de stoffelijke Jezus door de toepassing van „Christian Science", door zijn „goed begrijpen van .God", aan de zinnelijke waarneming onttrokken. Deze Christus-geest woont zo goed in ons als in Jezus."

„Jezus was niets minder maar ook niets meer dan een voorbeeldig Scientist. Hij was de zoon van God, zoals wij allen zonen Gods zijn.

Joh. 3 :16"—21, waar gesproken wordt van een eengeboren Zoon, is een opvatting van Johannes en deze moet in het licht van „Christian Science" beschouwd worden. Jezus' goddelijke zending om „Christian. Science" te demonstreren, d.i. om „het goed begrijpen van God" aan de wereld duidelijk te maken, was zowel noodzakelijk voor hemzelf als voor ons. Hij heeft echter nooit iets voor ons kunnen doen en heeft dat ook niet gedaan. Hij heeft ons alleen aangetoond, hoe wij ons zeiven te ver-

Sluiten