Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de kennis van Christus Jezus' macht over zonde en dood en zij gaf aan de wereld de resultaten van het kennisleven en wel in het Handboek van Chr. Science: „Kennis en Gezondheid met sleutel tot de Schriften" en in haar andere werken. En evenals Jezus Christus, zal ook zij haar leer openlijk door daden bewijzen.

Christus Jezus was dé mannelijke vertegenwoordiger van het Vaderschap in God. In deze eeuw is Mary Eddy Baker de vrouwelijke vertegenwoordigster van het Moe^ derschap in God. — Christus zei bij Zijn eerste komst tot Zijn discipelen: ,Jk heb u vele dingen te zeggen, maar gij kunt die nu niet dragen." (Joh. 14:12). Bij Christus' tweede komst zullen die „vele dingen" wel te dragen zijn door Zijn discipelen der 20sté eeuw. Ja, zij zullen zelfs verdedigd worden, tot de onuiteindelijke demonstratie van de macht over zonde en dood toe.

De ideaal-mens, de vertegenwoordiger van het Vaderen Moederschap in God, de samengestelde idee, wordt begrepen door Christus' discipelen der 20ste eeuw; en hun, die naar hem uitzien, zal hij ten andere male zonder zonde verschijnen.

Men kan de komende Christus dus vinden in de binnenkameren der Christian Science, door in stilte deze leer op zich te laten inwerken (zie Matth. 24:26). Uw verlosser leeft in Christian Science en 't ligt aan u, deze aan te nemen; hij zal u bevrijden van zonde, ziekte en dood. Dat zijn de „nieuwe tongen" waarmede de mensen moeten spreken."

De Bijbel echter leert ons iets anders, niet alleen lezen we daar ten opzichte van de gelovigen:

„Wij weten dat zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij. een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt,, maar eeuwig in de hemelen". Maar de Bijbel zegt ook nadrukkelijk, dat er een dag zal komen — aan het einde van het Duizendjarig Rijk — dat de doden groot en klein, voor God zullen staan aan de Grote Witte Troon. „En de boeken werden

Sluiten